VÅRE INITIATIVER

PROSJEKTER, WORKSHOPS, METODEVERK, KONSEPTER OG OPPLÆRING

Bygg kompetanse og kjør workshops for å oppnå spesifikke resultater. Hva er viktig for dere å lykkes med, forbedre, endre, forsterke eller utvikle?

Initiativ 1

Salgsprosess Design Workshops med beste praksis metodeverk kan tilpasses situasjonen og behovet, og har som hovedfokus å sikre at salg har de verktøyene som skal til for å lykkes med kundene

Omfang: 2 eller 3 halvdags workshops

Kostnad fra NOK 45.000 til NOK 95.000 eks moms inklusive tilpasning av og rettigheter til metodeverk

Møte og arbeidsgruppe

Initiativ 2

Salgsstrategi Hackathon med metodeverk og tilpasninger bygger eller forsterker salgsstrategien og involverer salg på en måte som øker eierskapet for hva som skal gjøres og hvordan målene skal oppnås

Omfang: 1 full dag, samt forberedelser

Kostnad fra NOK 45.000 til NOK 75.000 eks moms inklusive tilpasning av og rettigheter til metodeverk

møte med postit på glassrute

Initiativ 3

Verdibudskap og kundekonsept design med beste praksis eksempler, maler og metodikk er noe av de mest inspirerende og resultatgivende salg kan gjøre for å vinne nye og eksisterende kunder (Trusted Advisor)

Omfang: 3-4 halvdags workshops

Kostnad fra NOK 45.000 til NOK 95.000 eks moms inklusive maler, metodeverk og tilpasning

bilde bord og postit

Initiativ 4

Go-to-Market Workshops med Vekstsimulatoren bygger på McKinsey sin G2M modell og brukes for å skalere på spissede områder som bransjer, roller, type tjenester/produkter og konsepter

Omfang: 1-5 halvdags workshops

Kostnad fra NOK 35.000 til NOK 125.000 eks moms inklusive metodeverk og prosessarbeid

møte fornøyde folk

Initiativ 5

Hybrid kundebetjeningsmodell er bygget på Gartner sitt konsept og kombinerer digital/virtuell betjening av kundene og personlig oppfølging der teknologi og analyse sammen med strategi er vesentlig for å lykkes

Omfang: 3-5 halvdags workshops

Kostnad fra NOK 55.000 til NOK 125.000 eks moms inklusive maler, metodeverk og tilpasning

young men and woman

Initiativ 6

Salgsteknikk og salgsmetodikk bygget på World Class Sales fra store globale selskaper der Solution Selling, Challenger Sales, Value Prop Design og Management Consulting (Trusted Advisor) konsepter er byggesteinene

Omfang: 3-5 halvdags workshops/kurs

Kostnad fra NOK 65.000 til NOK 195.000 eks moms inklusive metodeverk og tilpasninger

Folk i møte difust

Kontakt oss for mer informasjon, spørsmål eller et møte

http://1173342-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2023/09/cropped-Salgsverket-logo-2023.jpg