SALGSVERKET

INSPIRER, ENGASJER OG SKALER

KJØR SALGSINITIATIVER ALLE ØNSKER Å VÆRE MED PÅ

DE MEST ETTERSPURTE

SALGS-INITIATIVENE

Skap vekst og skalering gjennom enkle og spissede initiativer tuftet på erfaringer fra +100 prosjekter

BYGG OG DRIV

DERES EGET SALGSVERK

Et eget Salgsverk med internasjonalt beste praksis og skreddersydd for det som er viktig for dere

Vi har erfaring fra over 200 prosjekter for en rekke kjente virksomheter og blander det med en skreddersydd og engasjerende måte å jobbe på

Vær med og bidra til virksomhetens vekst

BLI SERTIFISERT SOM INTERN SALGSVEKST SPESIALIST

Sertifiseringen er tuftet på internasjonal beste praksis med konseptet World Class Sales Growth Playbook som er tilpasset og kjørt for en rekke kjente virksomheter her i Norge. Få initiativer gir bedre effekt en dette.

Certified Sales Specialist

Flere kan kan danne et salgsvekst spesialist team og skape betydelige muligheter for virksomheten

NETTVERK FOR SALGSDIREKTØRER

TUFTET PÅ ET TOPPLEDER- OG STYRELEDERNETTVERK VI HAR DREVET I MANGE ÅR

Vi startet opp nettverket for salgsdirektører sent i 2023 og har fokus på å INSPIRERE, ENGASJERE OG SKALERE. Fagområdene knytter seg spesielt til hybrid kundebetjening, salgsorganisering, salgsvekstinitiativer og bruk av ny teknologi (GenAI for salg).

TAS Badge

TRUSTED ADVISOR

FÅ EN TRUSTED ADVISOR SPECIALIST DIGITAL BUSINESS BADGE

Det å bli god på å fortjene kundens tillit er helt avgjørende for en rekke virksomheter og salgsorganisasjoner. Hvis dette er en kritisk suksessfaktor hos dere så se nærmere på dette programmet og denne sertifiseringen, spesielt verktøyet som brukes for å lykkes.

SALES DUE DILIGENCE

Når dere tar en gjennomlysning av salg vil det alltid åpne seg betydelige muligheter, normalt så mange at man må prioritere hvilke man skal starte med. Dette er et svært motiverende og operativt spennende initiativ.

sddliten
Inspirerer, engasjere og skalere

Bygg deres eget SALGSVERK i 2024

Våre fagfolk kan hjelpe dere å bygge deres eget Salgsverk der interne og eksterne fagmiljøer inviteres for å hjelpe dere å lykkes. Kostnaden for å bygge et eget Salgsverk variere avhengig av omfang. Kjør en Salgsverk Design Workshop på 2 timer for å få innsikt og oversikt før dere velger hva dere vil gjøre

young men and woman