The Generative AI Sales Playbook

For dere som vurderer å bruke eller nylig har kommet i gang med Generative AI og vil sikre at dere fokuserer på det som vil gi størst effekt